Wpisy archiwalne: wkład własny

 • -

Oprocentowanie stałe kredytów hipotecznych rozwiązaniem na kolejne lata..?

 

Witajcie.

Koniec roku już bardzo blisko, przed nami Święta Bożego Narodzenia, a chwilę po nich Nowy Rok. Koniec roku jest też szczególnym czasem zmiany ofert kredytowych na rynku bankowym. Niestety nie mam dla Was dobrych wiadomości.

Po pierwsze zwiększenie wkładu własnego o kolejne 5%. Banki próbują obejść rekomendację KNF i doubezpieczyć klientom brakujący wkład własny. Ale jak to się potoczy? Nie wiadomo. Ponieważ KNF nie wyraża na to zgody. Okaże się to pewnie po Nowym Roku.

Druga kwestia to kolejne podwyżki marż w bankach, które już zaczynają się od 2% wzwyż. Marża banku jest składnikiem oprocentowania kredytów, czyli płacić będziemy więcej. Drugim składnikiem jest WIBOR, stawki ustalane przez Radę Polityki Pieniężnej. Ta stawka jest niestety zmienna i w sumie nie za bardzo jesteśmy w stanie ją przewidzieć. Przykładowo dziś wynosi 1,72%, 4 lata temu dochodziła do ok. 5%. Ma to istotny wpływ na raty jakie płacimy.

Za to ciekawostką jest pojawienie się już od niedługiego czasu ofert z tzw. oprocentowaniem stałym. Oferty w bankach już się pojawiły, zatem być może jest to nowy kierunek warty przemyślenia, jeśli zamierzacie starać się o taki kredyt w najbliższych latach? Na pewno warto się temu przyjrzeć, przemyśleć i wziąć pod uwagę.

Ok, ale o co chodzi z tym oprocentowaniem stałym, na czym polega?

Chodzi o to, że decydując się na taką opcję na kilka lat np. 5-7 (w zależności od banku) nasza rata będzie stała. Po upływie tego okresu klient będzie miał możliwość albo dalej skorzystać z oferty stałego oprocentowania lub bank zaproponuje mu nowe warunki.

W zależności od oferty takie oprocentowanie może wynosić od 4,35%. W tej chwili ofertę już wprowadził m.in. Alior Bank, BZ WBK, BGŻ BNP PARIBAS. W tej chwili przy oprocentowaniu zmiennym wynosi od 3,37%. Natomiast po podwyżkach marż od 2016 roku trzeba będzie liczyć od ok. 4%. Zakładając oczywiście, że stawki WIBOR pozostaną na obecnym poziomie.

Poniżej zamieszczam link do strony KNF, gdzie możecie zobaczyć jak stawki WIBOR kształtowały się na przestrzeni ostatnich lat.

 

http://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty/Jak_moze_wzrosnac_rata_kredytu.html

 

Co myślicie o takiej alternatywie? Piszcie w komentarzach.

 


 • -

Rynek wtórny- nowelizacja ustawy o MDM

Tagi : 

Na pewno słyszeliście już o planowanej nowelizacji ustawy regulującej zasady obowiązywania programu MDM. Na razie proponowane zmiany zostały zaakceptowane przez sejm i ustawa została przekazana do senatu (nowelizacja jeszcze nie obowiązuje)

 

Najważniejsze planowane zmiany:

 • Dołączenie rynku wtórnego (z niższym limitem cenowym: 0,9 wartości odtworzeniowej)
 • Większa pomoc dla rodzin wychowujących dwoje dzieci:
  • 20% dofinansowania (zamiast 15%)
 • Jeszcze większa pomoc dla rodzin wychowujących troje dzieci:
  • Zwiększenie metrażu objętego dofinansowaniem do 65 m2 (było 50 m2),
  • Wzrost dofinansowania do 30% (zamiast obecnych 15%)
  • Zwolnienie z warunku „pierwszego mieszkania” oraz limitu wiekowego
 • dofinansowanie wkładu własnego do nabycia mieszkania, które powstało w wyniku przebudowy lub adaptacji, a nie tylko budowy
 • objęciem dofinansowaniem członków spółdzielni mieszkaniowej, którzy podpiszą z nią umowę na budowę mieszkania, i na tej podstawie wniosą wkład budowlany do spółdzielni w celu uzyskania prawa własności mieszkania (Obecne możlwie jest to jedynie dla gdy dla mieszkań ze SM powstających na zasadach umów deweloperskich oraz mieszkań budowane na rzecz członków spółdzielni, których budowa została już zakończona i rozliczona).
 • Szersza lista kredytobiorców:
  • Po zmianach kredytobiorców będą mogły wesprzeć dowolne osoby (nie tylko najbliższa rodzina) w celu zwiększenia zdolności kredytowej
 • Ograniczenie  wcześniejszej spłaty i nadpłaty:
  • jeśli kredytobiorca w okresie 5 lat od dnia ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania, spłaci całość lub część kredytu – w wysokości większej niż przyznane mu wsparcie – będzie musiał zwrócić część dofinansowania wkładu własnego.

 

Poniżej link do strony Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z informacją o planowanych zmianach:

http://www.mir.gov.pl/strony/aktualnosci/program-mieszkanie-dla-mlodych-bardziej-prorodzinny/

 

Obecnie projekt ustawy trafił do senatu. Status przebiegu procesu legislacyjnego możecie znaleźć pod linkiem:

http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=7D4ECA6A57DF77C1C1257E0C004D7A4F


 • 0

Wejście nieruchomości z rynku wtórnego do programu MDM?

Tagi : 

Wychodzi na to, że już niedługo zmiany w rządowym programie Mieszkania Dla Młodych, gdzie dopłatą również zostaną objęte nieruchomości z rynku wtórnego, a nie jak dotychczas tylko nowo budowane. Nowelizacja ustawy jednak przyjmuje niższy wskaźnik odtworzeniowy, bo 90%, a nie jak przy rynku pierwotnym 110%. Może jest to lepsza alternatywa dla mniejszych miejscowości?

Poniżej w linku odnośnik do artykułu w Onet Biznes.

Rynek wtórny w programie MDM

mdm

 


 • 0

Działka budowlana jako wkład własny przy zakupie własnego M?

Tagi : 

Od 1 stycznia 2014 r. banki nie kredytują już 100% wartości zakupu nieruchomości. Zgodnie z rekomendacją S minimalny wymagany wkład własny w kredycie hipotecznym wynosi 5% kwoty zakupu/inwestycji. Zgodnie z tą rekomendacją z każdym kolejnym rokiem wkład własny klienta będzie się zwiększał o kolejne 5%, aby ostatecznie w 2017 r. osiągnąć 20%.


Przykład:

Średnia wartość zakupu nieruchomości we Wrocławiu to 250.000 zł. Czyli dziś minimalny wymagany wkład własny to kwota 12.500 zł. 

2014 r.- min. wymagany wkład własny 5% = 12.500 zł

2015 r.- min. wymagany wkład własny 10% = 25.000 zł

2016 r. – min. wymagany wkład własny 15% = 37.500 zł

2017 r. – min. wymagany wkład własny 20% = 50.000 zł

Dodam też, że już od jakiegoś czasu część banków wymaga wkładu własnego rzędu 10-20%. Obecnie ok. 10 banków na rynku udziela kredytów na maksymalną możliwą wartość 95% inwestycji, co jest generalnie dobrą informacją.

Klienci nie zawsze dysponują wolną gotówką. Jeśli tak, często nie chcą pozbywać się wszystkich swoich oszczędności lub po prostu chcą przeznaczyć ją na inny cel.


Studium przypadku:

Klienci chcą zakupić mieszkanie z rynku wtórnego. Nie dysponują środkami wolnymi w gotówce. Natomiast działkę budowlaną posiadają rodzice. Czy w takim przypadku bank udzieli im kredytu na 100% wartości nieruchomości, którą chcą kupić? Czemu należy się przyjrzeć w tej sytuacji, na co zwrócić uwagę i jakie są możliwe rozwiązania?

Przede wszystkim musimy się przyjrzeć wartościom.

 • Mieszkanie z rynku wtórnego ( po generalnym remoncie)- 255.000 zł
 • Wartość działki ok. 60.000 zł
 • Bank przyjmie wartość drugiego zabezpieczenia w 80% jego wartości- 48.000 zł

 W tym przypadku łączna wartość zabezpieczenia przyjęta do wyliczenia maksymalnej kwoty kredytu wynosi 303.000 zł.

Jeśli klientom pozwoli na to zdolność kredytowa, mogą zaciągnąć kredyt na kwotę 287.850 zł.

Różnicę w kwocie 32.850 zł mogą na przykład wziąć na wykończenie bądź na cel dowolny. Lub zostać przy kwocie kredytu na kupno mieszkania w kwocie 255.000 zł.

Kwestie, którym warto się przyjrzeć w tym przypadku:

1. Właściciel działki

W tym przypadku rodzice są właścicielami działki. Zatem działkę można przepisać aktem notarialnym darowizny – wtedy obdarowany (klient) ponosi koszt związany ze sporządzeniem aktu i złożeniem dokumentów do sądu. Jest też druga możliwość- zabezpieczenie się na nieruchomości osoby trzeciej. W drugim przypadku rodzice nie muszą przystępować do kredytu, natomiast muszą wyrazić zgodę na ustanowienie zabezpieczenia na działce oraz złożyć pisemne oświadczenie w banku o poddaniu się egzekucji w razie nie spłacania kredytu.

2. Stan prawny i przeznaczenie działki

Działka musi zostać przyjęta jako zabezpieczenie,które w razie czego będzie płynne. Powinniśmy zwrócić uwagę na:

 • jej wielkość, wymiary (zbyt mała bądź nieustawna działka może nie zostać przyjęta jako zabezpieczenie kredytu)
 • na jakim terenie leży ( czy jest to teren zalewowy, objęty ochroną przyrody czy konserwatora zabytków, czy nie ma ujawnionych stanowisk archeologicznych, czy nie przebiegają słupy wysokiego napięcia)
 • jakie jest przeznaczenie terenu na którym posadowiona jest działka ( w gminie dowiemy się czy są uchwalone warunki zabudowy na terenie, na którym położona jest działka lub plan zagospodarowania przestrzennego,w którym przewidziana jest zabudowa jednorodzinna)
 • czy ma dostęp do drogi publicznej ( jeśli nie, powinna mieć ustanowione nieodpłatne i na czas nieoznaczony dla każdorazowych właścicieli prawo przejazdu i/lub przechodu przez działkę, która ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej)
 • czy stan na mapach jest zgodny ze stanem faktycznym bądź nie ma tam innych nieprawidłowości np. budynek posadowiony na działce obok nie przechodzi przez naszą działkę ( w takim przypadku bank nie zechce takiego zabezpieczenia)

Aleksandra Nowaczewska

doradca kredytowy