Działka budowlana jako wkład własny przy zakupie własnego M?

  • 0

Działka budowlana jako wkład własny przy zakupie własnego M?

Tagi : 

Od 1 stycznia 2014 r. banki nie kredytują już 100% wartości zakupu nieruchomości. Zgodnie z rekomendacją S minimalny wymagany wkład własny w kredycie hipotecznym wynosi 5% kwoty zakupu/inwestycji. Zgodnie z tą rekomendacją z każdym kolejnym rokiem wkład własny klienta będzie się zwiększał o kolejne 5%, aby ostatecznie w 2017 r. osiągnąć 20%.


Przykład:

Średnia wartość zakupu nieruchomości we Wrocławiu to 250.000 zł. Czyli dziś minimalny wymagany wkład własny to kwota 12.500 zł. 

2014 r.- min. wymagany wkład własny 5% = 12.500 zł

2015 r.- min. wymagany wkład własny 10% = 25.000 zł

2016 r. – min. wymagany wkład własny 15% = 37.500 zł

2017 r. – min. wymagany wkład własny 20% = 50.000 zł

Dodam też, że już od jakiegoś czasu część banków wymaga wkładu własnego rzędu 10-20%. Obecnie ok. 10 banków na rynku udziela kredytów na maksymalną możliwą wartość 95% inwestycji, co jest generalnie dobrą informacją.

Klienci nie zawsze dysponują wolną gotówką. Jeśli tak, często nie chcą pozbywać się wszystkich swoich oszczędności lub po prostu chcą przeznaczyć ją na inny cel.


Studium przypadku:

Klienci chcą zakupić mieszkanie z rynku wtórnego. Nie dysponują środkami wolnymi w gotówce. Natomiast działkę budowlaną posiadają rodzice. Czy w takim przypadku bank udzieli im kredytu na 100% wartości nieruchomości, którą chcą kupić? Czemu należy się przyjrzeć w tej sytuacji, na co zwrócić uwagę i jakie są możliwe rozwiązania?

Przede wszystkim musimy się przyjrzeć wartościom.

  • Mieszkanie z rynku wtórnego ( po generalnym remoncie)- 255.000 zł
  • Wartość działki ok. 60.000 zł
  • Bank przyjmie wartość drugiego zabezpieczenia w 80% jego wartości- 48.000 zł

 W tym przypadku łączna wartość zabezpieczenia przyjęta do wyliczenia maksymalnej kwoty kredytu wynosi 303.000 zł.

Jeśli klientom pozwoli na to zdolność kredytowa, mogą zaciągnąć kredyt na kwotę 287.850 zł.

Różnicę w kwocie 32.850 zł mogą na przykład wziąć na wykończenie bądź na cel dowolny. Lub zostać przy kwocie kredytu na kupno mieszkania w kwocie 255.000 zł.

Kwestie, którym warto się przyjrzeć w tym przypadku:

1. Właściciel działki

W tym przypadku rodzice są właścicielami działki. Zatem działkę można przepisać aktem notarialnym darowizny – wtedy obdarowany (klient) ponosi koszt związany ze sporządzeniem aktu i złożeniem dokumentów do sądu. Jest też druga możliwość- zabezpieczenie się na nieruchomości osoby trzeciej. W drugim przypadku rodzice nie muszą przystępować do kredytu, natomiast muszą wyrazić zgodę na ustanowienie zabezpieczenia na działce oraz złożyć pisemne oświadczenie w banku o poddaniu się egzekucji w razie nie spłacania kredytu.

2. Stan prawny i przeznaczenie działki

Działka musi zostać przyjęta jako zabezpieczenie,które w razie czego będzie płynne. Powinniśmy zwrócić uwagę na:

  • jej wielkość, wymiary (zbyt mała bądź nieustawna działka może nie zostać przyjęta jako zabezpieczenie kredytu)
  • na jakim terenie leży ( czy jest to teren zalewowy, objęty ochroną przyrody czy konserwatora zabytków, czy nie ma ujawnionych stanowisk archeologicznych, czy nie przebiegają słupy wysokiego napięcia)
  • jakie jest przeznaczenie terenu na którym posadowiona jest działka ( w gminie dowiemy się czy są uchwalone warunki zabudowy na terenie, na którym położona jest działka lub plan zagospodarowania przestrzennego,w którym przewidziana jest zabudowa jednorodzinna)
  • czy ma dostęp do drogi publicznej ( jeśli nie, powinna mieć ustanowione nieodpłatne i na czas nieoznaczony dla każdorazowych właścicieli prawo przejazdu i/lub przechodu przez działkę, która ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej)
  • czy stan na mapach jest zgodny ze stanem faktycznym bądź nie ma tam innych nieprawidłowości np. budynek posadowiony na działce obok nie przechodzi przez naszą działkę ( w takim przypadku bank nie zechce takiego zabezpieczenia)

Aleksandra Nowaczewska

doradca kredytowy


Leave a Reply